Ing. Pavol Ganzarčík - znalec v odbore poľnohospodárstvo, odbor živočíšna a rastlinná produkcia, odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy

Ing. Pavol Ganzarčík
znalec v odbore poľnohospodárstvo

 • Email
 • Facebook
 • Google +
 • Skype
 • Slovensky
 • English
 • Deutsch
Najväčším omylom je nazdávať sa, že sa nikdy nemýliš.   [ T. Carlyte ]

Ing. Pavol Ganzarčík, znalec v odbore poľnohospodárstvo, člen Slovenskej komory znalcov

Znalcom v odbore poľnohospodárstvo - odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj špeciálna) a živočíšna produkcia (všeobecná aj špeciálna) som od roku 1999. Som vedený v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti SR pod evidenčným číslom 910 856. [www.justice.gov.sk]

Verím, že ako absolvent Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre a po tridsaťročnej praxi v tomto odbore, v prvovýrobe, na úseku výskumu a šľachtenia i pedagogickej činnosti Vám môžem ponúknuť skutočne kvalitné a seriózne služby.

Ing. Pavol Ganzarčík

Živočíšna produkcia

 • Stanovenie všeobecnej hodnoty (znalecký odhad trhovej ceny) zvierat a základného stáda
 • Výpočet výšky strát v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení
 • Posúdenie a vyhodnotenie vplyvu nedodržania technologických postupov

Viac »

Rastlinná produkcia

 • Stanovenie všeobecnej hodnoty (znalecký odhad trhovej ceny) trvalých porastov na poľnohospodárskej pôde
 • Stanovenie výšky škody na poľnohospodárskych plodinách
 • Stanovenie výšky náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania

Viac »

Poľnohospodárska pôda

 • Stanovenie všeobecnej hodnoty (znalecký odhad trhovej ceny) poľnohospodárskej pôdy
 • Výpočet všeobecnej hodnoty vecného bremena na pozemky
 • Stanovenie obvyklej výšky nájmu za pozemok v danej oblasti

Viac »