Ing. Pavol Ganzarčík - znalec v odbore poľnohospodárstvo, odbor živočíšna a rastlinná produkcia, odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy

Ing. Pavol Ganzarčík
znalec v odbore poľnohospodárstvo

  • Email
  • Facebook
  • Google +
  • Skype
  • Slovensky
  • English
  • Deutsch

Kontaktné informácie

Bydlisko

Ing. Pavol Ganzarčík
Petzvalova 62
059 01 Spišská Belá

mobil: 0905 602 852

email: pganzarcik@gmail.com

Kde ma nájdete

Identifikačné údaje znalca

Meno znalca: Ing. Pavol Ganzarčík
Evidenčné číslo znalca: 910 856
IČO: 361 60 938
DIČ: 1031091105
Adresa: Petzvalova 62, 059 01 Spišská Belá
Výkon činnosti od: 1999
Zapísaný: v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na Ministerstve spravodlivosti SR

Člen Slovenskej komory znalcov

Priestor pre Vaše otázky, názory a pripomienky: