Ing. Pavol Ganzarčík - znalec v odbore poľnohospodárstvo, odbor živočíšna a rastlinná produkcia, odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy

Ing. Pavol Ganzarčík
znalec v odbore poľnohospodárstvo

  • Email
  • Facebook
  • Google +
  • Skype
  • Slovensky
  • English
  • Deutsch

Právne predpisy

Právne predpisy súvisiace s vypracovaním znaleckých posudkov: